ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αλέξιος Γαλάνοπουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Περίκλης Παπαγεωργακόπουλος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αικατερίνη Μουστάκη

ΤΑΜΙΑΣ

Διονύσιος Γάσπαρης

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πέτρος Σπίνος
Ανδρέας Μπούρας
Νικόλαος Σδούγας